เว็บตรง

เว็บตรง การเคลื่อนไหวของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นการศึกษา

เว็บตรง การเคลื่อนไหวของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นการศึกษา

จำนวนนักเรียนชาวเยอรมันที่ศึกษาใน เว็บตรง ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2543-2551 การสำรวจชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีความคล่องตัวมากกว่านักเรียนจากประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ โดยมีเพียงจีน อินเดีย และเกาหลีใต้เท่านั้นที่ส่งนักเรียนไปต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน จำนวนนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ที่มาเรียนที่ประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นประมาณ 250% ใน...

Continue reading...

เว็บตรง มหาวิทยาลัย นวัตกรรม และการแสวงหาความยั่งยืน

เว็บตรง มหาวิทยาลัย นวัตกรรม และการแสวงหาความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ เว็บตรง หรือ SDGs ที่องค์การสหประชาชาตินำมาใช้เมื่อปีที่แล้ว ได้วางภาระหน้าที่เฉพาะด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในขณะเดียวกัน แนวคิดของนวัตกรรมยังคงครอบงำวาระของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก มหาวิทยาลัยจะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อแสวงหาความยั่งยืนได้อย่างบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World News...

Continue reading...