‘ทิพานัน’ ขอบคุณ ฟังอภิปราย เชื่อ ปชช. เห็นสปิริตและความใสสะอาดนายกฯ

‘ทิพานัน’ ขอบคุณ ฟังอภิปราย เชื่อ ปชช. เห็นสปิริตและความใสสะอาดนายกฯ

รองโฆษกสำนักนายกฯ ขอบคุณประชาชนร่วม ฟังอภิปราย เชื่อประชาชน เห็นสปิริตและความใสสะอาดนายกฯ ใครทำผิดไม่มีละเว้น น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณประชาชนที่ร่วมฟังการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้เตรียมข้อมูลมาชี้แจงผู้อภิปรายได้อย่างชัดเจน ในประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้อย่างครบถ้วน ที่สำคัญคือท่าทีของพล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันชัดเจนในการทำหน้าที่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใด และพล.อ.ประยุทธ์ได้ย้ำในที่ประชุมสภาฯว่า “คนไม่ดีต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย” ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน หากมีการกระทำความผิดไม่มีการละเว้น เราต้องทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย ต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ซึ่งตรงนี้เชื่อว่า ประชาชนที่ติดตามการอภิปรายจะเห็นถึงสปิริตของผู้นำและสุจริตใจ ในการบริหารประเทศแน่นอน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ยังพร้อมเดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยได้ผลักดันกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 5 ฉบับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้ที่ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ชำระค่าปรับตามที่กำหนด

โดยไม่เป็นโทษอาญา ไม่มีการจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ ไม่มีการลงบันทึกประวัติอาชญากรรม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 แก้ปัญการกระทำทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย ขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 เพื่ออุดช่องโหว่ของกฎหมาย ที่ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

“จะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีผลงานในการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ตามนโยบายThailand 4.0 ที่มุ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม หลังจากนี้จะเดินหน้าพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ”น.ส.ทิพานัน กล่าว

ทำให้ สรุปว่า นายอุดม ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคือ 125 คะแนนขึ้นไปจึงได้เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ”

สำหรับ ประวัติคร่าวๆ ของนายอุดม รัฐอมฤต อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาชน และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา , กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ , กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการบริหารหลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (หลักสูตร ป.ป.ร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

‘ประยุทธ์’ บินด่วนร่วม พิธีศพกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย

ประยุทธ์ เตรียมบินด่วนเพื่อร่วม พิธีศพกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย พร้อมให้กำลังใจพลเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนบินกลับกรุงเทพ 19.35 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางไป อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ และร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพข้าราชการเรือหลวงสุโขทัย จำนวน 6 นาย ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ ตามกำหนดการดังนี้

เวลาประมาณ 15.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ จากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) กรุงเทพฯ ไปยังสนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บ

และในประมาณ 17.10 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ จากนั้น เวลา 17.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพข้าราชการเรือหลวงสุโขทัย จำนวน 6 นาย ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ และร่วมพิธีสวดอภิธรรม ในเวลา 18.00 น. ก่อนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 19.35 น

อธิบดีกรมคุกเร่งตั้งกรรมการสอบด่วนหลัง ประสิทธิ์ เจียวก๊ก หนีศาล ตั้งคำถามคนช่วยเหลือเอากุญแจมาจากไหน เป็นเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์หรือไม่ จากกรณีที่ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก หลบหนีระหว่างขึ้นศาล โดยออกอุบายขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ โดยในห้องน้ำมีผู้นำเสื้อผ้าชุดลำลอง พร้อมกุญเเจไขเครื่องพันธนาการมาให้นายประสิทธิ์เปลี่ยนเพื่อหลบหนีศาล ทว่าเจ้าพนักงานตำรวจศาลสามารถจับตัวนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ได้ทันก่อนที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ว่าได้ตั้งคณะกรรมการสืบสอนข้อเท็จจริงแล้ว โดยให้ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา เป็นประธานและอย่างเร็วที่สุด คือเริ่มสอบสวนภายในวันนี้ทันที และถ้าพบข้อเท็จจริงอย่างไร ทางกรมราชทัณฑ์จะมีการรายงานผ่านข่าวแจกสื่อมวลชน เพื่อให้สาธารณะรับทราบร่วมกันต่อไป

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า ไฮโลออนไลน์